Vyhledávání pomocí GPS

Vyhledávání pomocí GPS

GPS zaznamenává přesné údaje o rychlosti a poloze vaší autokamery během jízdy. Tímto způsobem lze sledovat fyzickou polohu vozu, zobrazovat ujetou trasu a rychlost, kterou jedete. Tyto informace mohou být zásadní pro přesné určení místa, kde došlo k nehodě, což může mít zásadní význam při řešení pojistné události.

Potřebuji u své autokamery systém GPS?

GPS může hrát v případě nehody zásadní roli. Poskytuje užitečné informace, například označení silnic, a informace o tom, kde se v době nehody nacházely ostatní vozidla. Tyto informace mohou být užitečné, pokud k nehodě dojde na neznámé silnici, protože mohou obsahovat detaily, které si po takové události lze jen těžko zapamatovat.

GPS také zobrazuje rychlost jízdy v mph nebo km/h podle nastavení uživatelem. Tyto informace mohou být cenné v případě nehody. Při přehrávání mohou záběry zobrazovat dopravní značky omezené rychlosti a názvy silnic, které usnadní řešení případu a mohou řidiči pomoci prokázat nevinu. Rychlost jízdy zaznamenaná satelity GPS může často poskytnout přesnější informace než rychloměr vozidla. To vše zvládá autokamera se systémem GPS.

Váš záznam je váš důkaz

Informace shromažďované pomocí systému GPS mohou být zásadní při uplatňování pojistného nároku. Takové informace zahrnují čas, datum, rychlost, polohu a směr kolize, což pomůže urychlit vyřizování pojistné události, aniž byste museli před odesláním podání shromažďovat všechny údaje ručně. Autokamera se systémem GPS je skvělým zdrojem informací. 

Důkazy předkládané policii

Údaje GPS uváděné na záběrech lze také použít jako důkaz pro policii a soudy, které si mohou záznamy z autokamery prohlédnout. Mohou být zvláště užitečné při odhalování pojistných podvodů, jako jsou zinscenované havárie, a při identifikaci osoby, která nehodu zavinila, zachycením neobvyklých pohybů prostřednictvím údajů získaných díky G-Senzoru. Systém GPS funguje u autokamer po celém světě, takže ani při jízdě mimo Velkou Británii není nutné nic měnit, protože pomocí Google Maps bude poskytovat stále stejné informace.

Užitečný systém pro mladé řidiče

Autokamera s GPS může být užitečná také pro mladé řidiče nebo začátečníky. Vzhledem k tomu, že vědí, že se při jízdě zaznamenává rychlost a poloha vozu, přinutí je to řídit ohleduplněji. Instruktoři autoškol mohou GPS data využívat ke kontrole a názornému předvedení rychlosti studentům po absolvování výuky.

Autokamery s funkcí vyhledávání pomocí GPS