10x dokładniejszy GPS

Siła dwóch satelitów

Kamery samochodowe Nextbase Serii 2 (od modelu 322GW włącznie) uzyskują dane o lokalizacji z dwóch niezależnych systemów geolokalizacynych - amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONAS. Dzięki temu Twoja pozycja może być określona niezwykle precyzyjnie.

Wysoka częstotliwość odświeżania

Wszystkie rejestratory Nextbase Serii 2 odświeżają dane z częstotliwością 10Hz. Oznacza to, że w ciągu 1 sekundy kamera wykonuje 10 odczytów danych lokalizacyjnych, dzięki czemu odwzorowanie trasy pojazdu jest niezwykle dokładne, a jej wizualizacja w Google Maps bardzo płynna.

Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania kamera Nextbase bez problemu radzi sobie również z pozyskaniem dokładnych danych o prędkości i przyspieszeniu pojazdu. Dane są dostępne z poziomu aplikacji MyNextbase Player i mogą stanowić niezwykle ważny dowód w momencie, kiedy przyjdzie udowodnić nam, że wypadek lub inny incydent na trasie nie miały miejsca z naszej winy.

Funkcja Hotstart

Wszystkie kamery samochodowe Nextbase Serii 2 posiadają na wyposażeniu funkcję Hotstart. Oznacza to, że nawet po wyłączeniu rejestratora i opuszczeniu auta, np. w celu zrobienia zakupów, urządzenie zapamięta swoją ostatnią pozycję i po uruchomieniu w ciągu sekund osiągnie kalibrację GPS. Funkcja Hotstart działa nawet do 2 godzin od wyłączenia kamery.

Kamery samochodowe Nextbase z 10x dokładniejszym GPS