true
Software

Replay3

Zde najdete nejnovější verzi počítačového softwaru Replay3.

true
Firmware

Firmware pro váš produkt

Zde najdete aktuální firmware pro autokameru modelu 380GW.

true
Aplikace

CamViewer

Nejnovější verzi mobilní aplikace CamViewer si můžete stáhnout na Google Play Store nebo Apple App Store.

true
Často kladené otázky

Ověřit si ji můžete v mobilní aplikaci CamViewer nebo v počítačové aplikaci Replay3. 

Naši pracovníci vývoje stále pracují na zlepšování a vymýšlení nových funkcí našich autokamer, jakož i rozšiřování nabídky jazyků. Tyto funkce můžete využívat i na své autokameře prostřednictvím nově vydaného firmwaru. Chcete-li tato zlepšení a aktualizace využívat, ověřte aktuální verzi firmwaru své autokamery a je-li k dispozici nová aktualizace, použijte ji. 

Jakékoli náhradní díly můžete zakoupit na níže uvedených webových stránkách: 

https://nextbaseparts.co.uk/collections/380gw

Ano, novou baterii si můžete zakoupit na našem webu, na stránce pro příslušenství. 

Ověřte si prosím, že používáte poslední verzi aplikace Camviewer a že máte na telefonu zapnutou Wi-Fi.

Budete-li potřebovat pomoc při problémech s aplikací, obraťte se na oddělení zákaznické podpory společnosti Nextbase na e-mail support@nextbase.com, nebo chat nebo telefonní číslo 02920 866429 (UK).

Model 380GW není kompatibilní se zadní kamerou. Rádi bychom vám doporučili používat na zadním skle samostatnou kameru modelu 122 nebo 222. Budete potřebovat samostatný zdroj napájení a SD kartu, protože zadní kameru nepropojíte se svou autokamerou 380GW, ale budete ji používat jako kameru směřující dozadu. Ceny jsou srovnatelné se zadními kamerami řady Series 2 a jsou nejschůdnější cestou, chcete-li dále používat autokameru 380GW.

 

Ověřte si, že kapacita vaší karty nepřesahuje 128 GB a její třída je minimálně U1.
SD kartu vyjměte a stiskněte resetovací tlačítko na boku autokamery. Pak kameru zapněte (bez vložené SD karty). Podařilo se vám nyní kameru normálně spustit? Pokud ano, pak je buď SD karta vadná, nebo není kompatibilní s autokamerou.

Je důležité každé 2 týdny provést formátování a vymazat nashromážděné záznamy.

Modrá : Toto jeindikátor baterie. (Takto funguje, pouze je-li baterie používána.)

Pokud modrá LED kontrolka rychle bliká, znamená to, že je baterie téměř vybitá. 

Pokud svítí souvisle modře, baterie se nabíjí. Červená : Toto jeindikátor napájení. 

Pokud červená LED kontrolka pomalu bliká, znamená to, že kamera nahrává. 

Pokud bliká rychle, kamera aktualizuje firmware. 

Pokud svítí souvisle červeně, kamera je zapnuta.Žlutá : Toto jeindikátor GPSa formátování.

Pokud žlutá LED kontrolka pomalu bliká, znamená to, že kamera vyhledává GPS signál. 

Pokud bliká rychle, kamera formátuje SD kartu. 

Pokud svítí souvisle žlutě, kamera našla GPS signál. 

The camera makes notification tones for a variety of reasons, such as turning on or off, if an SD card format required, connecting to the app etc. 
You can turn off the camera notification tones using your CamViewer app. 

1. Open the app on your phone. 
2. Ensure the Dash Cam is connected to the app. 
3. In the top left hand corner of the app home screen is a menu button. Select this. 
4. The top option is 'Dash Cam Settings'. Select this. 
(If this option is grey'd out, the camera is not connected to your app)
5. There's two options at the top- 'Video' and 'Setup'. Select 'Setup'. 
6. You'll see 'Sounds' half way down the screen. Use the button on the right of 'Sounds' to disable the sounds from the camera. Green is on, grey is off. 

This will only turn off the sounds from the camera, not the audio track on the camera recordings. 

Manuální aktualizace firmwaru autokamery je snadná. Níže si stáhněte průvodce a postupujte podle něj:


https://cdn.nextbase.com/nextbase-en-gb/2018/06/NBDVR380GW-FW-Upgrade-Intructions-Rev-1.pdf

Pro připojení autokamery v režimu aktualizace stiskněte a podržte při připojování USB kabelu tlačítko chránění „Protect“. Jakmile tlačítko Wi-Fi zabliká modře, tlačítko uvolněte.

1) Připojte autokameru k napájení. Zkontrolujte, zda je kabel řádně zapojen do správného portu autokamery (pod boční klapkou na kameře). Pokud se nezobrazí ve vašem počítači jako další mechanika, zkuste všechny USB porty počítače.

2) Následně se autokamera zobrazí v počítači jako odstranitelná mechanika. Přejdete-li do nabídky Tento počítač (Windows) nebo Finder (Mac), uvidíte autokameru v seznamu mechanik – obvykle se zobrazuje pod názvem NEXTBASE.

3) Dvojklikem ji otevřete. Následně se vám zobrazí nextbase.com, nextbase.info a DCIM.

4) Dvojklikem otevřete „DCIM“. Uvnitř se vám nabídne výběr složek. V těchto složkách najdete své fotografie a videa.

5) Tyto soubory můžete zkopírovat a uložit do svého počítače, prohlížet si je pomocí přehrávače na počítači, nebo si soubory prohlížet v aplikaci Replay3 Nextbase. Tuto aplikaci si můžete stáhnout výše v oddílu „Software“.

Postup nastavení Wi-Fi mezi vaší autokamerou a telefonem najdete v této video části.

Montážní sady Series 1 a Series 2 fungují s modely autokamer řady Series 1. Montážní sada Series 2 je zpětně kompatibilní.

Maximální kompatibilní velikost SD karty pro model 380GW je 128 GB. Rádi bychom doporučili MicroSD kartu U1 8–128 GB, která je kompatibilní s autokamerami a byla speciálně navržena pro autokamery a CCTV. Rádi bychom vám doporučili SD kartu Nextbase zaručující funkčnost s produkty Nextbase.

Co se týče délky nahrávání, kamera bude souvisle nahrávat po malých segmentech. Tyto segmenty bude souvisle zaznamenávat až do zaplnění SD karty. Následně bude nejstarší část záznamu smazána a na její místo bude uložen nejnovější záznam. Tento proces bude takto probíhat ve smyčce, tzv. průběžné přepisování. Autokamera tak činí automaticky a umožňuje tímto natočení delšího záznamu a zároveň maže staré a nepotřebné záznamy, aniž by bylo třeba jakkoli ručně zasahovat. Nebudou však přepisovány chráněné soubory. Chráněné soubory se hromadí a jsou chráněny před přepsáním běžným záznamem. Je důležité každé 2 týdny provést formátování a vymazat nashromážděné záznamy.

Kartu můžete přeformátovat dvěma způsoby:

1) Přímo v autokameře
2) V počítači

1) V autokameře:
a) Kameru zapněte
b) Zastavte nahrávání (jedním stisknutím červeného tlačítka pod klapkou na boku kamery).
c) Klikněte a 6 sekund podržte červený trojúhelník.
d) Rozbliká se žlutá LED kontrolka.

2) V počítači:
a) Zasuňte SD kartu do SD portu nebo zasuňte dodaný USB kabel do portu v horní části kamery.
b) Jakmile se na počítači zobrazí připojená mechanika, klikněte na ni pravým tlačítkem.
c) Spusťte formátování vybráním možnosti „Format“ (Windows) nebo „Erase“ (Mac)
e) Neklikejte na tlačítko pro rychlé formátování „Quick Format box“. Formátování musí být provedeno jako exFAt nebo FAT32.
f) Postupujte podle pokynů.

Upozorňujeme vás, že formátováním SD karty dojde k vymazání veškerých dat na kartě. Pokud si však přejete záznamy zachovat, překopírujte je před spuštěním formátovacího procesu do počítače.

Formátování SD karty doporučujeme provádět každé 2–3 týdny, abyste prodloužili životnost karty.

Červenýtrojúhelník je tlačítko Protect pro ochranu nahraných souborů.

Pokudpomalu bliká, znamená to, že je kamera připojena k počítači v režimu hromadného ukládání. 

Pokudrychle bliká, karta vyžaduje formátování nebo je poškozená. 

Pokud tlačítko Protectsouvisle svítí červeně, znamená to, že je záznam chráněný. Modrýtrojúhelník je tlačítko Wi-Fi. 

Pokudpomalu bliká, znamená to, že je kamera v režimu Wi-Fi nebo v režimu aktualizace. 

Pokudrychle bliká, karta vyžaduje formátování nebo je poškozená. 

Pokud tlačítko Wi-Fisouvisle svítí modře, znamená to, že je kamera připojena k mobilnímu telefonu. 

The camera records the audio from inside your car onto the recordings, along with the video. 
You can turn off the camera audio using your CamViewer app. 

1. Open the app on your phone. 
2. Ensure the Dash Cam is connected to the app. 
3. In the top left hand corner of the app home screen is a menu button. Select this. 
4. The top option is 'Dash Cam Settings'. Select this. 
(If this option is grey'd out, the camera is not connected to your app)
5. There's two options at the top- 'Video' and 'Setup'. Select 'Video'. 
6. You'll see 'Audio Recording' half way down the screen. Use the button on the right of 'Audio Recording' to disable the sounds from the camera. Green is on, grey is off. 

This will only turn off the audio track on the camera recordings, not the notification sounds coming from the camera itself. 

true
Videa

Video k instalaci autokamery 380GW

Jak editovat videa v softwaru Replay 3

Jak nastavit inteligentní parkovací režim